SAKURA Veselí nad Moravou

O nás

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Klub SAKURA byl založen Mgr. Jaroslavem Podhorným v roce 1997 poté, co se přestěhoval ze Šumperka
do Veselí n.Mor., kde rovněž založil klub SAKURA a více jak 5 let jej vedl.
 
Mgr. Jaroslav Podhorný je držitelelem STV 5.DAN JKA karate, instruktor JKA, zkušební komisař JKA ČR a  trenér 2. třídy.
 
Od svého založení je klub členem Českého svazu JKA karate.
 
Díky vstřícnému přístupu ředitelství škol Církevní ZŠ a ZŠ Hutník můžeme již řadu let využívat tělocvičny výše uvedených škol.
 
Zaměření klubu není výhradně soutěžní, jeho činnost se odehrává ve 3 základních rovinách:
 
1) základní kursy pro začátečníky:
- kurz je pořádán na období září – červen
- minimální věk pro absolvování kursu je 9 let, horní věková hranice není stanovena
- kurz je zaměřen na osvojení si základů „základních“ technik karate
 (postoje,
bloky, údery, kopy), terminologie, rozvoj pohybových dovedností a schopností
- tréninky jsou vedeny způsobem obvyklým v JKA – společné cvičení, většinou
  na
počítání, s důrazem na disciplínu po celou dobu cvičení
- kurz je velmi vhodný nejen pro „obdivovatele“ karate z řad dětí a mládeže
 ( a popř.
 dospělých), ale z důvodu velkého důrazu kladeného na komplexní rozvoj obratnosti 
  a pohyblivosti rovněž např. pro osoby se sedavým zaměstnáním
- kurz je pro zájemce zakončen zkouškami na STV 9.Kyu (bílý pás) dle podmínek daných
  Zkušebním řádem Českého svazu JKA karate (viz. Kapitola „Ke stažení“)
 
 
2) všestranný rozvoj členské základny:
-  po absolvování kurzu mají cvičenci po absolvování zkoušek STV možnost pokračovat ve cvičení karate-do
   v rámci
 tréninků oddílu
- důraz kladen na zachování vyváženosti při cvičení mezi kihon-kata-kumite
- členové mají možnost se zúčastnit seminářů s mezinárodními instruktory jak
   v rámci ČR, tak v zahraničí (většinou Německo)
- 2x ročně možnost absolvovat zkoušky na STV Kyu přímo v Klubu
 
    
 3) rozvoj cvičenců se soutěžním potenciálem s účastí na vybraných soutěžích:
- účast cvičenců se soutěžními ambicemi na soutěžích republikového charakteru
- speciální tréninky pro závodníky